Správa nemovitostí

V oblasti správy nemovitostí poskytujeme komplexní službu pro společenství vlastníků v tomto rozsahu:

- Provozní periodické povinnosti vč. dodavatelského zajištění služeb a dodávek, např. sledování platnosti revizí, zajištění odstranění závad z revizí, zajištění dodávek el. energie pro společné části domu, dodávek vody a odvod odpadních vod, dodávek tepelné energie a teplé užitkové vody pro jednotky, zajištění havarijního zabezpečení před následnou opravou, zajištění nezbytné drobné údržby a oprav po dohodě se společenstvím

- Ostatní: např. předpis a výběr záloh na služby a na náklady spojené se správou domu a příspěvků do fondu oprav, vedení evidence jednotek a vlastníků jednotek v domě, upomínání dlužníků, rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky jednotek, sjednání a udržování v platnosti pojištění domu, vedení evidence výnosů a nákladů domu, vedení účetnictví SVJ dle zákona o účetnictví včetně plnění povinností SVJ vůči správci daně

REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.
REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r.o.REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.
Rožmitálova 2291/14
678 01  Blansko