DOBA PRO OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE

Doba pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti se zvýšila z 5 na 10 letOd 1. ledna 2021 došlo k několika zásadním změnám na trhu s bydlením. Jednou z nich je prodloužení lhůty ovlivňující úhradu daně ze zisku při prodeji nemovitosti.

Pro všechny, kteří se rozhodnou prodat nemovitost, a budou se chtít úhradě daně vyhnout, bude rozhodující, zdali došlo k provedení vkladu před nebo po 31.12. 2020. V případě nemovitosti nesloužící k bydlení vlastníka, například pozemek či byt určený k pronájmu, u které došlo ke vkladu po 31. 12. 2020, bude při dalším prodeji nově platit časový test 10 let pro osvobození výnosu od daně z příjmů. Na vklady provedené do 31. 12. 2020 ve vztahuje původní lhůta 5 let.

DANĚ

Pokud jste si například pořídili nemovitost do konce roku 2020 a prodáte ji po pěti letech od nabytí, nebude se na vás úhrada daně ze zisku (rozdíl mezi kupní a prodejní cenou) vztahovat. Pokud ovšem došlo k nabytí nemovitosti po 1. 1. 2021 budete muset s prodejem počkat 10 let nebo se s mířit s tím, že budete z rozdílu kupních cen hradil daň ze zisku. Novela nabízí možnost dani se vyhnout i při prodeji před uplynutím 10-ti leté lhůty, pokud bude výnos použit na obstarání bytové potřeby. Jako příklad můžeme uvést prodej chaty nebo nebytové jednotky, pokud si za získané prostředky koupí prodávající byt ke svému bydlení. Stejně tak tomu bylo také u vkladů provedených do konce roku 2020.

Nemovitostí určených k bydlení se změna netýká, stále platí lhůta 2 roky 

U nemovitostí, ve kterých má vlastník alespoň 2 roky trvalý či jinak prokázané bydliště, zůstal nadále příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů. Při dřívějším prodeji bude od daně osvobozen, pokud kupní cenu použije na bytovou potřebu. Obdobně bude nadále od daně osvobozeno odstupné, pokud bude použito na bytovou potřebu. Co se považuje za bytovou potřebu vypočítává § 4b zákona o daních z příjmů celkem široce. Je to například výstavba či úplatné nabytí rodinného domu, bytového domu či bytové jednotky, stejně tak jako jejich údržba či uvedených nemovitostí ve vlastnictví. Bytovou potřebou je také úplatné nabytí pozemku, za podmínky, že na pozemku bude zahájena výstavba rodinného domu, bytového domu či bytové jednotky do 4 let od nabytí pozemku. Bytovou potřebou nemusí být dokonce vždy ani vlastnické bydlení, prostředky je možné investovat do rekonstrukce bytové nemovitosti v nájmu, typicky rekonstrukci nájemního bydlení, nebo zaplatit za převod členských práv v bytovém družstvu spojené s uzavřením nájemní smlouvy. Bytovou potřebou je také splacení úvěru, které poplatník použil na za financování bytové potřeby a vypořádání společného jmění manželů nebo spoludědiců.

zdroj: JUDr. Radka Locher

REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.
REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r.o.REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.
Rožmitálova 2291/14
678 01  Blansko