Vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí

Finanční správa zveřejnila informace k vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí. U článku je přiložen vzor žádosti.

Ruku v ruce s účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb., došlo od 26. 9. 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, konkrétně se zpětnou účinností v případě, že byl vklad práva do katastru nemovitostí vykonán v prosinci 2019 nebo později. Z toho vyplývá, že daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude týkat těch případů, které budou podány s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26.9. a později nebo také na případy, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uběhla od 31. 3. 2020.

Poplatníci, kteří v těchto případech daň zaplatili, a zrušením daně jim vznikne vratný přeplatek, mohou pomocí žádosti požádat správce daně o navrácení vzniklého přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí.

Žádost je zapotřebí podat u místně příslušného správce daně, to znamená tam, kde poplatník podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Žádost může být rovněž doručena na adresu správce daně vlastnoručně podepsaným dopisem předaným k poštovní přepravě, nebo také doručeným do podatelny příslušného správce daně.

Obecně musí být žádost podána v souladu s § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

VZOR ŽÁDOSTI NALEZNETE ZDE: žádost