Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

V souvislosti s novelou zákona o hospodaření energií (zákon 406/2000 Sb., novela 318/2012), která nabyla účinnosti 1.1.2013 si Vás dovolujeme upozornit na povinnosti, které z této novely vyplývají.

Tento právní předpis zavádí pro vlastníky domů a bytů nově povinnost předložit při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy (od 1.1.2016 i při pronájmu ucelené části) kupujícímu nebo nájemci Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Ty už několik let musejí mít novostavby, nově však budou nutností i u starších budov. Další povinností vlastníka je zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při nabízení nemovitosti a předat kopii PENB kupujícímu nebo nájemci před uzavřením příslušné kupní nebo nájemní smlouvy.

Existují výjimky:

1) u budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1.lednem 1947

PENB nemusí být vystaven, pokud jsou splněny VŠECHNY následující podmínky:

- budova je postavena před 1.1.1947

- od 1.1.1947 nebyla provedena větší změna dokončené budovy

- prodávající a kupující (nebo pronajímatel a nájemce) se písemně dohodnou, že PENB nebude opatřen

2) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²

Celková energeticky vztažná plocha (EVP) se může lišit podle toho, které vnitřní prostory budovy energetický specialista zahrne do EVP. Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod.

3) na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci

Informaci o tom, zda je nemovitost kulturní památkou najdete ZDE. Že se nemovitost nachází v památkové rezervaci je informace uvedena na výpisu z katastru nemovitosti.

Pokud je nemovitost v památkové zóně (pozor - není totéž, co památková rezervace), výjimka se na ni nevztahuje!

4) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání

V praxi to znamená, že pokud se například chata (tj. objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako stavba pro rodinnou rekreaci) používá jen v období duben – říjen, není nutný PENB. Pokud by se naopak na chatě bydlelo celoročně, bylo by nutné PENB předkládat.

5) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok

PENB nebudou povinné pro rekreační budovy obývané méně než 4 měsíce v roce, budovy s podlahovou plochou menší než 50 m2, nebudou třeba při obchodech s družstevními byty.

V případě, že Společenství vlastníků jednotek vlastníkovi bytu na jeho písemnou žádost Průkaz energetické náročnosti budovy nepředá, může vlastník bytu tento průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Průkaz o energetické náročnosti budovy mohou zpracovat pouze energičtí specialisté, kteří disponují oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu a jejichž seznam je také veřejně přístupný na stránkách ministerstva.

Protože neplnění podmínek zákona podléhá sankcím, považujeme za nutné Vás o této novele zákona informovat a zároveň Vám nabízíme pomoc při zajištění PENB.

Kontaktujte nás:

Mobil: +420 777 922 731

E-mail: [email protected]