Garance politiky

Našim hlavním cílem je péče o klienta a záruka bezproblémového převodu vlastnického práva. Slušnost a diskrétnost při realizaci obchodních případů je pro nás samozřejmostí. Naši makléři se průběžně vzdělávají a prochází pravidelnou certifikací.

Řídíme se ETICKÝM KODEXEM realitního makléře Asociace realitních kanceláří České republiky.

 

ETICKÝ KODEX REALITNÍHO MAKLÉŘE

ČLENA ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY

1. Realitní poradce jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
2. Realitní poradce svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdíly z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
3. Realitní poradce volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
4. Realitní poradce nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
5. Realitní poradce je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
6. Realitní poradce spolupracuje s ostatními realitními poradci – makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní poradce jiného realitního poradce úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
7. Realitní poradce nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
8. Realitní poradce jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
9. Realitní poradce svým vystupováním vždy reprezentuje skupinu REAL SPEKTRUM.
10. Realitní poradce si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

REAL SPEKTRUM patří k nejstarším členům Asociace realitních kanceláří České republiky www.arkcr.cz a Evropského klubu realitních kanceláří (EKRK).

 

Asociace realitních kanceláří
České republikyEvropský Klub realitních
kancelář

Ve smyslu § 14 odst.1, zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, informujeme spotřebitele o možnosti využít mimosoudní řešení. V případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb má spotřebitel možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI), www.coi.cz.